จำนวนบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการ 44 คน

พนักงานราชการ 10 คน

อัตราจ้าง 5 คน

ธุรการ 1 คน

Scroll to Top