ผู้เขียน: ชัชวาลย์ ทะสิละ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมาบริการ) ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมาบริการ) ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด...

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย และลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน วันที่ 16 กันยายน 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี2564ดาวน์โหลด สรุปตามแผน-2564ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานวิชาการ

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

ข่าวล่าสุด

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter