กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการและกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน CBR ครั้งที่1 อำเภอขุนตาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

...

Read More