Author name: admin

การประชุมเพื่อวางแผนเเละขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ …

การประชุมเพื่อวางแผนเเละขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม Read More »

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ …

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย Read More »

วันจันทร์ที่ 18 กันยนยน 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย จำนวน 171 ทุน ทุนละ 5000 บาท โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู และผู้ปกครองเข้าร่วม

วันที่ 11 สิงหาคม 2566นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดพิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร เข้าร่วมในพิธีวันที่ 11 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566นายเกรียงไกรอ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร และนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายมอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ภายในและบริเวณโดยรอบของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top