วัน: 10 กันยายน 2019

วันอังคารที่ 10กันยายน 2562 นายออมทรัพย์ ไพตรย์แก้วกานต์ และนายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ อำเภอแม่ฟ่าหลวง ให้บริการนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน และมอบสื่อให้กับนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน ณ พื้นที่รับบริการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าฝ้าย เข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายศิลปะ เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักบริหารงานกาศึกษาพิเศษ โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

...

Read More

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน เมื่อวันที่3กันยายน 2562ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

...

Read More