นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการจัดทำแผน พัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระบบงบประมาณ แบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) รุ่นที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 -3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

...

Read More