วัน: 6 สิงหาคม 2019

นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายชัย คำมุงคุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) และโปรแกรม School MIs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีกจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

...

Read More

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 4-6สิงหาคม 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่

...

Read More

ผลงานวิชาการ

iep online

ระบบ set

E-Office

พัฒนาตนเอง

ระบบสารสนเทศคนพิการ จ.เชียงราย

จำนวนคนเข้าเว็บ

website hit counter