นางศิริพรดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมันทนาบังเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนยุรศาสตร์การพัฒนาการศึกษาะดับภาค ระหว่างวันที่1-2 กรกฎาคม 2562ณโรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

...

Read More