เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผอ.ธีระ จันทรรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตรวจราชการการศึกษาพิเศษ เข้านิเทศติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมรับการนิเทศ จาก ผอ.ธีระ จันทรรัตน์ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตรวจราชการ การศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม 2ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

...

Read More