พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

...

Read More