ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รวมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

...

Read More