ผู้อำนวยการศิริพร ดาระสุวรรณ์ ไปดูสถานที่เตรียมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

...

Read More