รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม สำหรับ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8

รางวัลเหรียญทอง การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม สำหรับ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับประเทศ : สพฐ.

ได้รับคัดเลือก ผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 6