ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานให้กับราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2562