ฝากข้อความถึงเรา

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑ ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ ๔๒๐/๑ หมู่ ๒๑ บริเวณ เกาะลอย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๐-๐๒๑๘, ๐๘-๑๔๗๓-๐๘๒๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ ที่ตั้ง ๕๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙ หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๑๕๒๑๒๙

Email: specialchiangrai@gmail.com