ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 พฤศภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรายงานและขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกินประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน โดยมีนายชาญชัย วีระฤทธิพันธ เป็นประธาน

Scroll to Top