ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายมอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top