วันที่ 11 สิงหาคม 2566นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดพิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร เข้าร่วมในพิธีวันที่ 11 สิงหาคม 2566

Scroll to Top