วันจันทร์ที่ 18 กันยนยน 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย จำนวน 171 ทุน ทุนละ 5000 บาท โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู และผู้ปกครองเข้าร่วม

Scroll to Top