พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top