ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ภายในและบริเวณโดยรอบของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top