ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ และผ่านทางระบบออนไลน์สำหรับหน่วยบริการ และผู้ปกครองทางบ้าน

Scroll to Top