นักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โดยกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โดยกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

Scroll to Top