กิจกกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นโดยมี นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมนี้เป็นการแสดงความกตัญญูและความเคารพอันสูงส่งต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่ได้แบ่งปันและอบรมนักเรียนที่ผ่านมา โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง

กิจกรรมไหว้ครูไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูและเคารพต่อครูผู้สอนเท่านั้น แต่ยังสร้างความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่างครูและศิษย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู ทั้งยังเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับครูผู้สอน นอกจากนี้กิจกรรมไหว้ครูยังมีความสำคัญทางสังคมเพราะเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

ทางศูนย์การศึกษาพิเศษขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเข้าร่วมในกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษานี้ ขอให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ต่อไป

Scroll to Top