การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ให้แก่คณะครู

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นำทีมจัดอบรม เรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายทั้งหมด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

การอบรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน แอดมินผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ CAPER โดยมีเนื้อหาการอบรมที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ครูทุกท่านมีความมั่นใจและเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของท่าน ในการอบรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายต่อไป

Scroll to Top