ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียน

Scroll to Top