การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วม โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top