เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

การประชุมเพื่อวางแผนเเละขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อิน…

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัทนรินทร์ อิน…

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 18 กันยนยน 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย จำนวน 171 ทุน ทุนละ 5000 บาท โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู และผู้ปกครองเข้าร่วม

อ่านต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดพิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร เข้าร่วมในพิธีวันที่ 11 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566นายเกรียงไกรอ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร และนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติวันที่ 11 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายมอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ภายในและบริเวณโดยรอบของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงรายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เขต1เขต2เขต3เขต4เอกชนสพมสำนัก+เทศบาล+กศนตกหล่นดาวน์โหลดทั้งหมด เกียรติบัตรอบรมคัดกรอง-เขต-1ดาวน์โหลด…

อ่านต่อ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 พฤศภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื…

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยกา…

อ่านต่อ

นักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โดยกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานกิจกรรมพัฒนาผ…

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะครู เข้ารับการอบรมโครง…

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ…

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ…

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬานักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โดย นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสั…

อ่านต่อ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ช (ประเทศไทย)

ในวันที่ 28 เดือน มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ …

อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรที่ปฏิบ…

อ่านต่อ

00: 00: 00

Scroll to Top